Menu Đóng

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

I. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Trang web FPT Việt là một tập thể anh em khối kinh doanh thuộc tập đoàn FPT Telecom. Website được thành lập nhằm mục đích tiếp cận khách hàng tiềm năng đang có nhu cầu sử dụng mạng Internet FPT, Truyền hình FPT, Camera FPT, FPT Play Box. Đồng thời, chúng tôi là giải pháp liên hệ giữa khách hàng và công ty, đảm bảo khách hàng được phục vụ tốt nhất trong quá trình sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Chúng tôi thu thập thông tin chỉ nhằm liên hệ với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ FPT hoặc đang sử dụng FPT.

II. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin do chính khách hàng cung cấp. Thông thường chỉ bao gồm: Tên khách hàng, số điện thoại, email (nếu có), địa chỉ.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, thông tin thanh toán hoặc bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài chính. Chúng tôi không thu thập thông tin khi khách hàng truy cập không cung cấp.

III. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng bao gồm: Tên, số điện thoại và địa chỉ trong nội bộ công ty và trong phạm vi nhu cầu khách hàng yêu cầu.

IV. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi lưu trữ thông tin khách hàng đến khi yêu cầu của khách hàng được xử lý hoàn tất.

V. CAM KẾT

FPT Việt sử dụng thông tin khách hàng theo chính sách riêng tư và bảo mật thông tin thuộc tập đoàn công nghệ viễn thông FPT Telecom.

Chúng tôi cam kết tuân theo luật bảo mật thông tin cá nhân tại Việt Nam. Đảm bảo an toàn an ninh mạng cách tốt nhất cho khách hàng.